Oct 262012
 
Ще заприличат ли условията за работа в НАО-Рожен
скоро на тези, при които е бил принуден да твори
преди повече от двеста години?
Или изследователската дейност в НАО-Рожен ще
продължи с характерните за 21 век темпове и
средства, такива, каквито са показани във
филма „Космическите очи на България”?Днес отговорът на този въпрос зависи и от вас. Вашите дарения ще помогнат Обсерваторията да оцелее. Банковата сметка на НАО е:

Сосиете Женерал Експресбанк
4700 Смолян, бул. “България” – 56
IBAN: BG94TTBB94003120017759
BIC: TTBBBG22
Институт по Астрономия, НАО-Рожен

Societe Generale Expressbank
4700 Smolyan, Blvd. “Bulgaria” – 56
IBAN: BG94TTBB94003120017759
BIC: TTBBBG22
Institute of Astronomy, NAO-Rozhen

Sorry, the comment form is closed at this time.