May 202015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 26 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Звезди с „кардиограмен“ ефект, открити от мисията Кеплер

Докладва: Динко Димитров, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Абстракт:

В този доклад ще се представи нов клас променливи звезди, открити по фотометричните данни от мисията Кеплер. Кривите на блясъка на тези звезди наподобяват човешко ЕКГ и затова неофициално са наименувани „Heartbeat” звезди. Теоретично тази променливост се обяснява с въздействието на приливни сили при двойни системи със силно ексцентрични орбити, което поражда принудени пулсации в една от звездите. Ще се разгледа възможността за спектрални наблюдения на такива звезди от НАО Рожен.

Sorry, the comment form is closed at this time.