Jun 142009
 

Уважаеми колеги,

Материалите за предзащита на дисертационния труд на н.с. Галин Бисеров Борисов за присъждане на научната и образователна степен *“доктор” на тема
*„Физически свойства на праха в кометните атмосфери“ – Ръководител: ст.н.с. д-р Таню Бонев,

са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по Астрономия и на адрес:

http://www.astro.bas.bg/~gborisov/PhD/Galin-PhD_Thesis.pdf

Предзащитата ще се състои на 15.06.2009 г., понеделник, от 14:00 ч. В зала 301 на Института по Електроника.

Моля, необходим е кворум.

Sorry, the comment form is closed at this time.