Feb 252013
 

Днес 25. 02. 2013г Институт по астрономия с НАО обявява Обществена поръчка относно:

“Изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип “echelle”, предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО)”

Информация за обществената поръчка се намира в профила на купувача .

Sorry, the comment form is closed at this time.