Академична лекция

 events, семинари  Comments Off on Академична лекция
Apr 012015
 

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАУЧЕН СЕМИНАР

На редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия на 6 април от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София, ще бъде изнесена академична лекция на тема „Масивни рентгенови двойни звезди” от доц. д-р Кирил Стоянов, ИА с НАО, БАН.

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

С развитието на рентгеновата астрономия, изследванията на рентгеновите двойни звезди стана модерна тематика в съвременната астрономия. Масивните рентгенови двойни представляват система от компактен обект (неутронна звезда или черна дупка), който акретира вещество от гореща ОВ звезда. В този доклад ще бъдат разгледани оптическите свойства на тези обекти, както и резултати, получени с телескопите на НАО Рожен.