Промяна на магнитното поле на Слънцето

 news  Comments Off on Промяна на магнитното поле на Слънцето
Aug 092013
 

Според измерванията на няколко обсерватории на НАСА, слънчевото магнитно поле е на път да се “преобърне” (фиг. 1), т.е. магнитните му полюси да си сменят местата.

sol_mag_field1 sol_mag_field1a sol_mag_field1b

Фиг. 1 – Промяна на магнитните полюси на Слънцето. Image credit: NASA.

За разлика от Земята, която мени посоката на магнитното си поле нерегулярно и рядко, то Слънцето мени направлението на магнитното си поле приблизително на 11 години (фиг. 2), като това става в максимума на слънчевата активност (поне така сочат данните от обсерваторията за наблюдение на магнитното поле на Слънцето –  Wilcox).

sol_mag_fieldФиг. 2 – Полярно магнитно поле на Слънцето в зависимост от времето.

Image credit: NASA.

Според наблюденията до 3 – 4 месеца слънчевото магнитно поле сте смени полярностите си.

Как ни засяга това?

Обръщането на магнитното поле на слънцето е голямо събитие, доколкото ние живеем буквално в атмосферата на Слънцето и заредените частици изхвърляни от него се движат по линиите на слънчевото магнитно поле. За щастие земното магнитно поле ефективно ни защитава от проникването на тази радиация като “огъва” траекторията на тези частици около Земята. Може да се каже, че глобалното магнитно поле на Слънцето  не влияе на жителите на Земята, но не така стоят нещата с всички обекти извън магнитната защита на Земята. Там магнитното поле господства до самите граници на хелиосферата и всяка негова промяна се отразява на радиационните потоци, което може да повлияе на космонавтите, сателитите и авиацията през полярните области.

Повече информация може да се намери в прес съобщението на НАСА – http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/